Friday, 28/01/2022 - 13:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 35 Môn Tiếng Việt

Ngày đăng: 31/05/2020 292 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 35

Môn Tiếng Việt

Câu 1: Đọc đúng bài Hai cậu bé và hai người bố. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 164)

Câu 2: Viết câu trong bài chứa tiếng có vần iêc :

…………………………………………………………………………………

Câu 3: Nói một câu chứa tiếng có vần iêt.

Câu 4: Bố Việt làm gì? Bố Sơn làm gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Chép đúng chính tả bài Xỉa cá mè. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 165)

Câu 6: Viết hai từ trong bài có tiếng bắt đầu bằng c:

 

Môn Toán:

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

A, 71 ; … ; 73 ;… ; 75 ; … ; 77 ; … ; 79 ; … ;

81 ; … ; … ; … ; … ; 86 ; … ; … ; … ; 90;

… ; … ; … ; … ; … ; 96 ; … ; … ; … ; 100;

b) Viết các số:

  1. mươi ba:……. Bốn mươi bảy: …….
  1. mươi ba:……. Chín mươi tám:…….
  2. mươi tư:……. Mười chín:…….
  1. mươi mốt:……. Bảy mươi lăm:…….
  1. mươi:……. Một trăm:…….

c) viết các số 34, 27, 92, 59:

+ Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………..

+ Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………

2. a) Viết tiếp vào bài giải:

Tổ Một hái được 23 bông hoa, tổ Hai hái được 16 bông hoa.

Hỏi cả hai tổ hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải

Số bông hoa cả hai tổ hái được là:

……………………………………………………………..

Đáp số:…………………….

b) Một cửa hàng có 38 chiếc xe đạp, đã bán 25 chiếc. Hỏi cửa

hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

3. Điền dấu ( > < = ) thích hợp vào chỗ trống:

65 – 5 …. 90 – 20

41 + 32 …. 70 + 3

20 + 4 …. 45 – 23

 

Tác giả: Chí Ngoan
Bài viết liên quan