Friday, 28/01/2022 - 12:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C

    MA TRẬN CUỐI HỌC KÌ II MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ      

Ngày đăng: 27/10/2020 122 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

                                                                      MA TRẬN CUỐI HỌC KÌ II
                                               MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ         
           NĂM HỌC: 2018- 2019
Mạch kiến thức, kĩ năng     Số câu và số điểm    Mức 1     Mức 2     Mức 3                      Mức 4    Tổng 
    
    TNKQ    TL    TNKQ    
TL

TNKQ    TL    TNKQ    TL    TGKQ    TL
1. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập (từ năm 179 TCN đến năm 938)    Số câu            1                        1    
    Số điểm            1                        1    
2. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước    Số câu    1                                1    
    Số điểm    1                                1    
3. Trịnh Nguyễn phân tranh    Số câu                    1                1    
    Số điểm                    1                1    
4. Triều đại Tây Sơn    Số câu                                1        1
    Số điểm                                1        1
5. Triều đình nhà Nguyễn    Số câu                1                        1
    Số điểm                1                        1
6. Dãy Hoàng Liên Sơn.    Số câu            1                        1    
    Số điểm            1                        1    
7.Dãi đồng bằng duyên hải miền Trung    Số câu    1                                1    
    Số điểm    1                                1    
8.Thành phố Hồ Chí Minh    Số câu            1                    1    1    1
    Số điểm            1                    1    1    1
9.Đồng bằng Nam Bộ    Số câu                        1                1
    Số điểm                        1                1
Tổng    Số câu    2        3    1    1    1        2    6    4
    Số điểm    2        3    1    1    1        2    6    4

 
TRƯỜNG TH ………………                 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HK II
 Lớp 4………………………….                Năm học 2018 - 2019
Họ và tên:……………………...                Môn Lịch sử - T/gian làm bài: 40 phút
                                                                          Thứ.... ngày..... tháng 05 năm 2019
Điểm

    Lời nhận xét của giáo viên
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng và làm bài tập: 
Phần: Lịch sử
 
Câu ( 1 điểm). Nhà nước đầu tiên của nước ta là Văn Lang tiếp đến là nước Âu Lạc kéo dài từ năm 700 TCN đến năm 179 TCN khoảng thời gian đó gồm bao nhiêu năm?
A. 500 năm               B. 511năm             C. 521 năm              D.   531 năm
Câu 2( 1 điểm). Nhà Hậu Lê đã có nhiều chính sách để phát triển giáo dục. Em hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B cho thích hợp:
      A                                    B    
Thu nhận        Quốc Tử Giám
Dựng lại        Tổ chức thi Hương, thi Hội
Cứ ba năm        cả con em thường dân nếu học giỏi
Câu 3( 1 điểm). Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến trong giai đoạn 
Trịnh Nguyễn phân tranh đã gây ra hậu quả gì?
A.    Đất nước bị chia cắt.
B.    Nhân dân cực khổ.
C.    Đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ.
D.    Nhân dân bị loạn lạc.
Câu 4( 1 điểm ) Năm 1789 Quang Trung đánh tan quân Thanh xâm lược. Em hãy nêu tên những trận ta đã thắng lớn trong năm đó? Từ đó em hãy nêu cảm nghĩ của mình về tài quân sự của vua Quang Trung.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5(1 điểm): Em hãy kể tên một số dân tộc anh em cùng sinh sống tại địa phương em cư trú.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phần: Địa lí

Câu 6( 1 điểm). Đỉnh núi Phan-xi-păng thuộc dãy núi nào và cao bao nhiêu mét?
A.    Dãy Ngân Sơn, cao 3431m
B.    Dãy Hoàng Liên Sơn, cao 3143m
C.    Dãy sông Gâm, cao 3143m
D.    Dãy Đong Triều, cao 3145m
Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
A.    Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất nước ta.
B.    Thành phố Hồ Chí Minh có diện tích lớn nhất và có số dân đông nhất so với các thành phố khác. 
C.    Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất và có số dân đông nhất so với các thành phố khác.

D.    Thành phố Cần Thơ là trung tâm công nghiệp lớn nhất so với các thành phố khác.
Câu 8 :Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp:
(sông; tấp nập; xuồng ghe; rau quả, thịt cá, quần áo; các chợ nổi)
      Chợ nổi thường họp ở những đoạn ………. thuận tiện cho việc gặp gỡ của ………………… .Việc mua bán ở ……………. diễn ra ………….. các loại hàng hóa bán ở chợ là …………………………….
Câu 9( 1 điểm). Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp nên?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Theo sự hiểu biết của em ở tỉnh ta có những danh lam thắng cảnh  nào? Chúng ta cần làm gì để góp phần gìn giữ và phát triển các danh lam thắng cảnh đó?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                      

                                      HƯỚNG DẪN CÁCH ĐÁNH GIÁ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
MÔN: LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ  - LỚP 
NĂM HỌC: 2018 – 2019

Câu 1    Câu 3    Câu 6
C`    C    B
                                                                                   
    Câu 2: (1 điểm)
Thu nhận
    Quốc Tử Giám
Dựng lại
     Một hội thi Hương, thi Hội
Cứ ba năm        cả con em thường dân nếu học giỏi

Câu 4: (1 điểm) HS nêu được: Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống  Đa. Học sinh tự nêu chẳng hạn: Biết chọ thời cơ đẻ dành thế thượng phong, biết cách điều binh, cách đánh thần tốc,…
Câu 5: (1điểm): Ê-đê, Tày, Nùng, HMông….
Câu 7: (1 điểm)
A.    Đ                        
B.    Đ
C.    S
D.    S
Câu 8: (1 điểm) sông; xuồng, ghe; các chợ nổi; tấp nập;rau quả, thịt cá, quần áo…  
Câu 9: (1 điểm)  Sông Mê Công và sông Đồng Nai. 
Câu 10: (1 điểm): Thác Đrây – sap, thác Đrâyknao, Hồ Lắc, Đèo Phượng Hoàng….
Không vứt rác bừa bãi, không được bẻ cây, không vẽ bậy ...