Friday, 28/01/2022 - 12:38|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C

Kế hoạch tháng 5/2021

Ngày đăng: 14/05/2021 64 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

PHÒNG GD&ĐT MỸ TÚ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TH MỸ TÚ C                                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
              -------------
   Số :        /BC.MTC .                                                  Mỹ Tú,  ngày  08  tháng 5 năm 2021.
                                                                         
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2021

          I. Báo cáo công tác tháng 4/2021
          1.Công tác tổ chức
- Nhà trường phối hợp Công đoàn xây dựng kế hoạch chào mừng các ngày lễ lớn theo chủ điểm trong tháng 04/2021 đúng theo kế hoạch đề ra.
- Tổng phụ trách kết hợp với GVCN, tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng; ngày Quốc tế Lao động 1/5”; Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) trong sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và trong tiết sinh hoạt lớp.
            2.Công tác tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa kỷ niệm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng 30/4 và  Quốc tế lao động 01/5 năm 2021; ngày Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch.
    - Tổ chức tặng quà CB-ĐV nhân dịp tết Chôl-thnăm-thmây đúng theo kế hoạch.
-Tuyên truyền tốt hưởng ứng các phong trào thi đua của ngành. Công tác giáo dục về môi trường. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Giáo dục pháp luật. An toàn giao thông…
           - Thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết  của Đảng cấp trên; chấp hành nghiêm các quy định về chuyên môn; nội quy; quy chế của nhà trường.
           - Thực hiện tốt công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng, nghe thông tin thời sự…
    3.Công tác chuyên môn
- Ổn định nền nếp dạy và học trong toàn trường. Có tổ chức kiểm tra  việc thực hiện chương trình ở các khối lớp. 
- Công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn ở các khối lớp cũng được thực hiện thường xuyên. 
- Tính đến nay nhà trường mở được 2 chuyên đề khối 4-5 và khối 2-3 đúng theo kế hoạch đề ra
- Chuyên môn có chỉ đạo tổ xây dựng kế hoạch họp tổ để ra đề kiểm tra cuối năm từ khối 1 đến khối 5, đảm bảo vừa sức học sinh theo Ma trận ra đề. 
           - Tham gia đầy đủ thi GVCN giỏi cấp huyện ( 11/11) kết quả đạt 100%; Tham gia thi GV dạy giỏi cấp tỉnh kết quả đạt 01/01 tỷ lệ 100%.
- Tham gia Đại hội thể dục thể thao xã kết quả đạt giải Nhất môn bi sắt, giải Ba chạy xa và giải Ba bơi thuyền.
- Công tác luyện viết chữ đẹp cho học sinh dự thi cấp tỉnh hết sức quan tâm. Các em tham gia đầy đủ. Kết quả đạt giải Nhất khối 2, giải Khuyến khích khối 5; huyện đạt giải Ba toàn đoàn....
           - Kiểm tra và ký duyệt hồ sơ giáo viên, hồ sơ Tổ trưởng kịp thời. 
    - Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch họp tổ và ra đề kiểm tra cuối năm từ khối 1 đến khối 5, đảm bảo vừa sức học sinh theo Ma trận ra đề. 
    - Kê tiết dạy thực hành  thể dục tháng 04/2021, nộp về Phòng GD&ĐT đúng thời gian.
    4. Công tác PC-CMC – GDTH 
    -Kiểm tra số liệu học sinh và cập nhật kịp vào sổ đăng bộ và các biểu thống kê.
    - Hoàn thành các biểu mẫu hồ sơ Phổ cập theo kế hoạch.
    - Đối chiếu các số liệu học sinh và hồ sơ phổ cập các năm từ 2015 đến nay để báo cáo vào hồ sơ cuối năm.
    5. Công tác Y tế và CTĐ
    - Thực hiện đầy đủ hồ sơ để chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra y tế của tỉnh.  
          6. Công tác thư viện - thiết bị    
    - Tiếp tục kiểm tra cập nhật thiết bị và ĐDDH tự làm hàng tháng của giáo viên.
    - Duy trì tốt công tác cho học sinh đọc báo hàng tuần theo kế hoạch.
    7. Công tác đội
- Tổng phụ trách kết hợp với GVCN, tổ chức tuyên truyền ý nghĩa ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4; ngày Quốc tế Lao động 1/5”; Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch) trong sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và trong tiết sinh hoạt lớp.
    8. Công tác Văn thư- kế toán-  thủ quỹ
    * Văn thư:    
    -Thường xuyên theo dõi Website PGD&ĐT để nắm thông tin kịp thời và thực hiện báo cáo.
    - Công khai chất lượng hàng tháng và niêm yết tại Bảng công khai.
    * Kế toán:
    - Lập bảng lương tháng 04/2021 và cấp phát lương xong cho CB-GV-CNV; 
    - Kiểm tra hồ sơ kế toán và tiến hành niêm phong theo từng quý của năm 2020.
    * Thủ quỹ:
    - Cấp phát kịp thời các chế độ chính sách cho CB-GV-CNV, đối chiếu với kế toán về hồ sơ để thống nhất kết thúc quý I/2021. Thực rút thực chi đến tháng 5/2021.
    - Kiểm tra đối chiếu với kế toán các khoản thu chi đúng quy định.

    II. Kế hoạch công tác tháng 5/2021
    1. Công tác trọng tâm
    - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, GD và sinh hoạt chủ điểm nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890-19/5/2021) và ngày sinh nhật Đội TNTP HCM(15/5).
    - Hoàn thành chương trình đúng thời gian qui định, tổ chức ôn tập, tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II, xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và tổng kết năm học 2020-2021.
    - Trồng và bảo quản tốt cây trồng ở trường tạo môi trường xanh – sạch – đẹp; nâng cấp sửa chữa nhỏ CSVC trong thời gian hè.
          - Hoàn thành báo cáo công tác kiểm tra năm 2020-2021.
    - Xây dựng kế hoạch công tác phổ cập và xóa mủ chữ năm 2021, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhà trường trong hè. Tổ chức xét thi đua hai tốt và đánh giá chuẩn nghề nghiệp và đánh giá viên chức cuối năm học theo Nghị định 90/NĐ-CP. 
    - Thực hiện công tác Kiểm định chất lượng năm học 2020-2021 và hoàn thành báo cáo và minh chứng trên phần mềm Kiểm định năm học 2020-2021.
              2. Công tác cụ thể
            Về chính trị tư tưởng
          - Tổ chức các hoạt động chủ điểm chào mừng kỷ niệm 131 ngày sinh của Bác Hồ (19/5) và ngày sinh nhật đội TNTPHCM (15/5).
          - Tập trung cho công tác kiểm tra học kỳ II và tổ chức tổng kết năm học đúng quy định.
    - Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp ngày 23/5/2021. 
    3. Công tác chuyên môn
- Thực hiện tốt kế hoach hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm các ngày lễ lớn. 
- Tăng cường công tác phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn ở các khối lớp chú ý đến chất lượng cuối năm không còn học sinh chưa đạt trừ những em có hồ sơ khuyết tật.
- Chỉ đạo tổ chuyên môn ra đề kiểm tra cuối năm từ khối 1 đến khối 5 cho học sinh kiểm tra đúng lịch PGD quy định, đảm bảo vừa sức học sinh theo Ma trận ra đề.
- Kiểm tra ký duyệt kỹ trước khi in ấn cho học sinh kiểm tra. 
- Thời gian kiểm tra trong tuần  35 từ 17/5/2021 đến 21/5/2021. PHT xây dựng kế hoạch cụ thể để các tổ thực hiện.
- Nên bố trí kiểm tra cùng khối lớp trong một buổi.
- Nhà trường phối hợp với BCH Công đoàn bàn bạc, thảo luận dự kiến phân công giáo viên chủ nhiệm lớp cho năm học 2021-2022 để phân công giáo viên tham gia coi, chấm bài kiểm tra cùng giáo viên chủ nhiệm.
- Thông báo lịch kiểm tra đối với khối lớp 5 cho lãnh đạo trường THCS tại địa bàn để phối hợp tốt trong coi, chấm bài kiểm tra. 
* Về ra đề kiểm tra
- Đối với khối lớp 1: Thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT, ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
    + Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;
    + Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự;
    + Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.
- Đối với khối lớp 2, 3, 4, 5: Thực hiện theo Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
+ Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học; 
+ Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;
+ Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;
+ Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.
* Lưu ý đề kiểm tra lớp 5: Không kiểm tra vào các nội dung kiến thức bổ sung theo Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục Ban hành kèm theo Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục
- Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh nhằm đảm bảo tính khách quan và trách nhiệm của giáo viên về kết quả đánh giá học sinh; giúp giáo viên nhận học sinh vào năm học tiếp theo có đủ thông tin cần thiết để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu quả.
- Hiệu trưởng chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh:
+ Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học sinh vào năm học tiếp theo về những nét nổi bật hoặc hạn chế của học sinh, bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh.
+ Đối với học sinh lớp 5: tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kì cuối năm học cho cả khối; tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, bàn giao cho nhà trường.
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối năm đúng lịch; Thống kê kết quả học tập và báo cáo tổng kết năm học, báo cáo CSDL cuối năm;
           - Thành lập Hội đồng  xét Hoàn thành chương trình tiểu học ngày 24/5 và nộp về PGD&ĐT ngày 26/5.
    - Các Tổ xét thi đua cuối năm ngày 22/5 và lập danh sách học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc và các em có thành tích vượt trội môn toán và Tiếng việt, gởi kết quả về trường 24/5.
    - Báo cáo tổng kết giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 ngày 27/5
    - Báo cáo phong trào thi đua “Trường học thân thiện – học sinh tích cực 24/5.
- Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp Giáo viên cuối năm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT, đánh giá viên chức cuối năm; Tổng hợp báo cáo về nghiệp vụ tiểu học ngày 26/5/2021;
     - Trường tổ chức xét thi đua ngày 26/5/2021 nộp hồ sơ thi đua cuối năm về PGD ngày 27/5.
              - Tiếp đoàn kiểm tra Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT về công tác kiểm tra cuối năm và bàn giao chất lượng các khối lớp. 
    - Báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT trước ngày 27/5/2021;
    - Thống kê kết quả học tập và báo cáo tổng kết năm học; báo cáo cuối năm theo phần mềm CSDL trước 27/5/2021;
    - GVCN cho HS kiểm tra lại ( nếu có dấu hiệu bất thường) Tổ chức tổng  kết lớp 24/5 ( 8 giờ); Họp phụ huynh lớp ngày 24/5 ( 9 giờ 30)
    - Ghi học bạ; Bàn giao chất lượng các lớp ngày 24,25/5. ( có biên bản cụ thể 3 bộ)
- Cập nhật kịp thời các thông tin minh chứng để hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng năm 2021.
    - Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tập huấn bồi dưỡng hè 2021;
         - Hoàn thành bài thu hoạch BDTX và nộp về trường trước ngày 22/5. Trường tổ chức chấm bài và tổng hợp báo cáo kết quả BDTX về Phòng GDĐT trước ngày 25/5.
          - CBQL-GV chuẩn bị viết báo cáo thành tích theo đề tài đăng ký SKKN sau khi có kết quả chấm SKKN của PGD, nộp về trường trước ngày 24/5/2021.
           - Các giáo viên bộ môn Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 báo cáo thống kê gởi cho GVCN tổng hợp chậm nhất ngày 20/5 và nộp về Phòng GD&ĐT.
- Họp phụ huynh trường 27/5/2021  
    - Tổng kết năm học (dự kiến) 29/5.
    4. Công tác PC-CMC – GDTH 
    - Kiểm tra danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến, học ngoài địa bàn quản lý. 
    - Lập kế hoạch phổ cập và xóa mù chữ năm 2021 theo tinh thần kế hoạch số 259/KH-PGDĐT ngày 28/4/2021; Hoàn thành tất cả các biểu mẫu hồ sơ Phổ cập để chuẩn bị tỉnh về kiểm tra trong tháng 05/2021.
    - Đối chiếu các số liệu học sinh và hồ sơ phổ cập các năm từ 2015 đến nay để báo cáo về PGD.
          - Lập DS trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học.
          - Cập nhật HS hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào sổ PC.
          - Lập DS trẻ 6 tuổi vào lớp 1 chuẩn bị vận động ra lớp 1 đạt chỉ tiêu.
    5. Công tác Y tế và CTĐ
          * Công tác y tế
    Hoàn thành các loại hồ sơ, báo cáo cuối năm học về công tác y tế trường học và chữ thập đỏ (20/5/2021).
          6. Công tác thư viện - thiết bị    
    - Kiểm tra thiết bị, thư viện ( có biên bản), cập nhật số lượng sách mới ( nếu có)
    - Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thu hồi SGK cho học sinh mượn, tiếp tục phát động phong trào tặng SGK và truyện đọc đã qua sử dụng cho thư viện bổ sung thêm đầu sách.
    7. Công tác đội
    - Chỉ đạo Liên đội thực hiện tốt nhiệm vụ như sinh hoạt đội, sao nhi đồng, tổ chức SH dưới cờ… 
- Hoàn thành hồ sơ, báo cáo cuối năm nộp về trường trước ngày 22/5.
    - Tổng kết phong trào kế hoạch nhỏ gây quỹ cả năm học ( liệt kê số liệu cụ thể thu, chi). Tổng kết hoạt động đội
         8. Công tác Văn thư- kế toán-  thủ quỹ
    * Văn thư:    
    - Tổng hợp các loại báo cáo, thống kê và hồ sơ thi đua nộp về PGD&ĐT đúng thời gian quy định.
    - Cập nhật kịp thời công văn đi, đến vào hồ sơ lưu trữ của nhà trường. 
    - Tham gia các cuộc họp cuối năm để tổng hợp biên bản nộp về PGD.
    * Kế toán:
    - Lập bảng lương tháng 5/2021 cho CB-GV; 
    - Kiểm tra hồ sơ kế toán quý I/ 2021 trình HT xem tiến hành niêm phong theo quy định.
    - Quyết toán hoạt động tháng 4/2021 và rút kinh phí hoạt động tháng 5/2021 và chuyển khoản VPP (5 tháng) cho GV dứt điểm trước khi tổng kết năm học.  
    - Lập kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất và trang trí bổ sung trong hè.
    * Thủ quỹ:
    - Cấp phát kịp thời các chế độ chính sách cho CB-GV-CNV, đối chiếu với kế toán để về hồ sơ để thống nhất kết thúc tháng 5/2021. Kết hợp Công đoàn nắm lại tình hình quỹ tham quan để có kế hoạch tham quan trong hè. Giải quyết các chế độ đầy đủ, kịp thời đối với giáo viên và học sinh.
    9. Công tác khác    
    - Các bộ phận trong nhà trường cần thực hiện tốt công tác tham mưu kịp thời, chủ động các công việc được phân công để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng. 
    - Bảo vệ kiểm tra CSVC của trường nếu có hư hỏng gì thì báo cáo kịp thời về nhà trường để có hướng giải quyết. 
    - GVCN thường xuyên nhắc nhở HS quét dọn lớp học, cầu hang, khuôn viên trường sạch sẽ và tưới cây trong sân trường. Tổ chức trồng thêm hoa để trang trí lớp học thân thiện.
    - Bảo vệ thường xuyên xử lý rác để đảm bảo khuôn viên trường sạch sẽ.
          - Tiếp đoàn kiểm tra PCCC năm 2021 của Công an huyện...
    * Triển khai các văn bản liên quan.
                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
PGD&ĐT Mỹ Tú.
UBND xã.
Chi bộ.
Lưu vp…