Friday, 01/07/2022 - 00:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C

Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 5/2021

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C

Số:...../ KH-MTC
(Dự thảo)    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

    Mỹ Tú, ngày    tháng 05 năm 2021


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2021
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2021

I. Đánh giá hoạt động chuyên môn tháng 04
1. Thực hiện chương trình
- Đã thực hiện hết chương trình tuần 33. (Đa số giáo viên thực hiện đảm bảo đúng chương trình)
- Giáo viên có thực hiện dạy bù chương trình.
2. Công tác dạy và học
- Giảng dạy đúng theo lịch báo giảng hàng tuần theo phân phối chương trình, nghiên cứu nội dung, điều chỉnh giảm tải, có tích hợp các nội dung vào bài soạn.
- Có sử dung ĐDDH khi lên lớp, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng đối với các lớp 2-5, có chú trọng đến công việc nhận xét đánh giá học sinh qua từng tiết dạy. Đánh giá thường xuyên theo TT số 22 (Đối với lớp 2-5). Giảng dạy chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực và đánh giá học sinh theo thông tư số 27 (Đối với học sinh lớp 1).
- Giáo viên có thực hiện phụ đạo học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm học sinh học còn hạn chế về năng lực theo kế hoạch. 
- Giáo viên có nhắc nhỡ học sinh thực hiện đúng đủ vở các môn học, và hoạt động giáo dục theo quy định, thường xuyên nhắc nhỡ học sinh bao bọc vở cẩn thận, uốn nắn chữ viết, chữ sạch đẹp. Kết quả thực hiện VSCĐ của các lớp. Xếp Loại A: 01 lớp; Loại B: 12 lớp; không có lớp xếp loại C.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn
- Đa số Thầy, Cô thực hiện đảm bảo hồ sơ sổ sách theo quy định.
+ Soạn giáo án án đầy đủ, nội dung khá rõ ràng, trình bày hợp lý. 
+ Ghi chép và cập nhật nội dung các loại sổ chính xác kịp thời.
+ Gởi giáo án duyệt hàng tuần đúng qui định.
+ Cập nhật đầy đủ kết quả đánh giá HS hàng tháng.
- Thực hiện khá tốt kế hoạch dự giờ RKN, thao giảng, đa số GV đảm bảo số tiết dự giờ theo quy định. Cụ thể:
+ Tổng số tiết dạy RKN: 05 tiết. 
+ Tổng số tiết dạy thao giảng: 3 tiết. Cả 3 tiết đều xếp loại Tốt.
+ Tổng số tiết dự RKN: 20 tiết.
+ Tổng số tiết dự thao giảng: 17 tiết
4. Bồi dưỡng chuyên môn
- Đã tổ chức mở chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán lớp 3. 100% cán bộ, giáo viên tham dự.
- 100% GV hoàn thành bồi dưỡng trực tuyến Modun 3.
5. Công tác kiểm tra
- Các tổ chuyên môn đã báo cáo tình hình chất lượng học sinh trong tháng. Kết quả số học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm cuối tháng 04 cụ thể:

STT    Môn học    Khối 1    Khối 2    Khối 3    Khối 4    Khối 5
        47/21    65/29    80/45    48/17    49/20
1    Tiếng Việt    5  (10,63%)    1      (1,53%)    1 (1,25%)        
2    Toán    5  (10,63%)                
3    Khoa học                    
4    LS&ĐL                    
5    Tiếng Anh                    
- Kiểm tra hoạt động sư phạm 1 giáo viên khối 3 thầy Đặng Thuỵ Bình. Kết quả xếp loại Khá.
6. Tham gia phong trào
6.1. Giáo viên
- Giáo viên tham gia hội thi GVCN giỏi cấp huyện. Kết quả đạt 11/11 Tỷ lệ 100%.
- Giáo viên khối 2 cô Huỳnh Từ Thanh đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. 
6.2. Học sinh
Có 04 học sinh tham gia Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh. Kết quả đạt 2 giải. 01 giải Nhất khối 2 và 01 giải Khuyến khích khối 5.
7. Một số hạn chế
- Số lượng học sinh đọc chậm, viết chậm còn khá cao ở khối 1. 
- Số lớp xếp loại A VSCĐ thấp.
II. Kế hoạch thực hiện chuyên môn tháng 05/2021
1. Thực hiện chương trình
- Tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình tuần 34.
- Giáo viên chủ động giảng dạy đảm bảo đến ngày 21/5/2021 kết thúc chương trình năm học. 
2. Công tác dạy và học
- Nghiêm túc thực hiện tốt công tác giảng dạy có hiệu quả, dạy đúng theo phân phối chương trình, nghiêm túc thực hiện việc tích hợp đủ các nội dung vào bài soạn. 
- Dạy học cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. (Cần chú ý đến đối tượng HS đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm, liên hệ với giáo viên buổi 2 để kịp thời giúp đỡ học sinh, có phương án riêng cho đối tượng học sinh có dấu hiệu khuyết tật tham gia cùng học tập)
- Chuẩn bị và nghiên cứu kỹ bài dạy, lựa chọn hình thức dạy học phù hợp dự kiến đồ dùng dạy học, các biện pháp hỗ trợ học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán còn chậm để giúp học sinh học tốt; học đến đâu biết và hiểu đến đó.
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp phụ đạo học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm ở các tiết chuyên và buổi học thứ 2. 
- Các tổ khối và giáo viên cần quan tâm việc xây dựng nề nếp, thói quen học tập của học sinh thật nghiêm túc, thường xuyên giảng dạy giáo dục đạo đức kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm trên lớp cũng như hoạt động ngoại khóa. 
- Giáo dục và nhắc nhỡ học sinh phải thực hiện đúng, đủ vở học cho các môn học. Cần chú ý đến việc rèn chữ viết cho học sinh, thực hiện bảo quản tập sách cẩn thận.
- Vừa dạy vừa ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị kiểm tra định kỳ cuối năm đạt hiệu quả.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo quản cơ sở vật chất của trường, lớp, chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh môi trường chung.
- Nhắc nhỡ HS sinh đi học đều. 
- Giáo dục HS ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn
- Thực hiện đảm bảo hồ sơ sổ sách đúng theo quy chế chuyên môn. Cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả giáo dục cuối năm học.    
- Lên lớp phải có giáo án, phương tiện và đồ dùng dạy học.
- Tổ khối tổ chức họp tổ 2 tuần/lần cần nghiêm túc thực hiện thời gian họp nội dung họp, có phân công công việc cụ thể cho thành viên trong tổ. (Xây dựng kế hoạch thời gian họp tổ hợp lý và thể hiện rõ trong kế hoạch tháng)
- Tổ trưởng và tổ phó tổ chuyên môn duyệt hồ sơ giáo viên hàng tuần, kiểm tra việc cập nhật hồ sơ cuối năm của giáo viên trong tổ.    
4. Bồi dưỡng chuyên môn
Hoàn thành bài thu hoạch BDTX và nộp về trường trước ngày 22/5/2021.
5. Công tác kiểm tra
- Kiểm tra việc thực hiện VSMT ở các lớp.
- Kiểm tra định kỳ cuối năm và nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 (theo kế hoạch số 27/KH-MTC ngày 05/5/2021).
- Xét hoàn thành chương trình Tiểu học ngày 24/5/2021.
6. Báo cáo
- Các giáo viên dạy bộ môn tổng hợp kết quả đánh giá gởi GVCN tổng hợp trước ngày 20/5/2021.
- Ngày 20/5/2021 GVCN nhận học bạ để cập nhật kết quả giáo dục cuối năm (Nhận tại phòng PHT). 
- Sau khi kết thúc kiểm tra giáo viên chủ nhiệm cập nhật chất lượng giáo dục và danh sách học sinh được khen thưởng cuối năm vào file mẫu cơ sở dữ liệu do nhà trường gửi qua gmail của thầy cô. Sau đó gởi lại cho nhà trường qua địa chỉ gmail thanhcuong1977@gmail.com ngày 24/5/2021.
 - Ngày 24/5/2021 tất cả GV gởi sổ chủ nhiệm và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục Tiểu học về Phó hiệu trưởng duyệt. 
- Một số lưu ý khi cập nhật danh sách học sinh được khen thưởng 
* Lớp 1: Thực hiện theo thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 gồm các danh hiệu:
+ Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành Xuất sắc.
STT    Mã lớp    Mã học sinh    Họ tên    Ngày sinh    Thành tích đặc biệt    Nội dung khen thưởng    Đạt thành tích
1    1A1    9428845266    Nguyễn Văn A    04/05/2014         Hoàn thành xuất sắc    Xuất sắc
2    1A1    9456538733    Nguyễn Văn B    22/01/2014         Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt và Toán    Tiêu biểu
+ Học sinh Tiêu biểu cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt và Toán.
* Lớp 2 - 5: Thực hiện theo thông tư số 22/2016/TTBGDĐT ngày 22/9/2016 gồm các danh hiệu:
+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: Cho nhựng học sinh có kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên;
+ Học sinh có thành tích vượt trội: Cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt và Toán.
STT    Mã lớp    Mã học sinh    Họ tên    Ngày sinh    Thành tích đặc biệt    Nội dung khen thưởng    Đạt thành tích
1    2A1    9428845266    Nguyễn Văn A    04/05/2013         Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện    Xuất sắc
2    2A1    9456538733    Nguyễn Văn B    22/01/2013         Có thành tích vượt trội môn Tiếng Việt và Toán    Vượt trội
Thầy cô cập nhật thành tích khen thưởng của học sinh theo mẫu vào file cơ sở dữ liệu dựa vào ví dụ trên.
- Tổ trưởng và giáo viên nộp lại hồ sơ chuyên môn để nhà trường lưu ngày 27/5/2021.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn tháng 5 năm 2021. Các tổ trưởng và giáo viên nghiên cứu và thực hiện./.                                  
                            
Nơi nhận:      
- Hiệu trưởng (để báo cáo)
- Các tổ trưởng và giáo viên (để thực hiện);
- Lưu: Văn thư, CM.    PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Huỳnh Thanh Cường

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ TÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ TÚ C

Số:...../ KH-MTC
(Dự thảo)    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

    Mỹ Tú, ngày    tháng 05 năm 2021


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2021
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN MÔN THÁNG 05/2021

I. Đánh giá hoạt động chuyên môn tháng 04
1. Thực hiện chương trình
- Đã thực hiện hết chương trình tuần 33. (Đa số giáo viên thực hiện đảm bảo đúng chương trình)
- Giáo viên có thực hiện dạy bù chương trình.
2. Công tác dạy và học
- Giảng dạy đúng theo lịch báo giảng hàng tuần theo phân phối chương trình, nghiên cứu nội dung, điều chỉnh giảm tải, có tích hợp các nội dung vào bài soạn.
- Có sử dung ĐDDH khi lên lớp, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng đối với các lớp 2-5, có chú trọng đến công việc nhận xét đánh giá học sinh qua từng tiết dạy. Đánh giá thường xuyên theo TT số 22 (Đối với lớp 2-5). Giảng dạy chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực và đánh giá học sinh theo thông tư số 27 (Đối với học sinh lớp 1).
- Giáo viên có thực hiện phụ đạo học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm học sinh học còn hạn chế về năng lực theo kế hoạch. 
- Giáo viên có nhắc nhỡ học sinh thực hiện đúng đủ vở các môn học, và hoạt động giáo dục theo quy định, thường xuyên nhắc nhỡ học sinh bao bọc vở cẩn thận, uốn nắn chữ viết, chữ sạch đẹp. Kết quả thực hiện VSCĐ của các lớp. Xếp Loại A: 01 lớp; Loại B: 12 lớp; không có lớp xếp loại C.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn
- Đa số Thầy, Cô thực hiện đảm bảo hồ sơ sổ sách theo quy định.
+ Soạn giáo án án đầy đủ, nội dung khá rõ ràng, trình bày hợp lý. 
+ Ghi chép và cập nhật nội dung các loại sổ chính xác kịp thời.
+ Gởi giáo án duyệt hàng tuần đúng qui định.
+ Cập nhật đầy đủ kết quả đánh giá HS hàng tháng.
- Thực hiện khá tốt kế hoạch dự giờ RKN, thao giảng, đa số GV đảm bảo số tiết dự giờ theo quy định. Cụ thể:
+ Tổng số tiết dạy RKN: 05 tiết. 
+ Tổng số tiết dạy thao giảng: 3 tiết. Cả 3 tiết đều xếp loại Tốt.
+ Tổng số tiết dự RKN: 20 tiết.
+ Tổng số tiết dự thao giảng: 17 tiết
4. Bồi dưỡng chuyên môn
- Đã tổ chức mở chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán lớp 3. 100% cán bộ, giáo viên tham dự.
- 100% GV hoàn thành bồi dưỡng trực tuyến Modun 3.
5. Công tác kiểm tra
- Các tổ chuyên môn đã báo cáo tình hình chất lượng học sinh trong tháng. Kết quả số học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm cuối tháng 04 cụ thể:

STT    Môn học    Khối 1    Khối 2    Khối 3    Khối 4    Khối 5
        47/21    65/29    80/45    48/17    49/20
1    Tiếng Việt    5  (10,63%)    1      (1,53%)    1 (1,25%)        
2    Toán    5  (10,63%)                
3    Khoa học                    
4    LS&ĐL                    
5    Tiếng Anh                    
- Kiểm tra hoạt động sư phạm 1 giáo viên khối 3 thầy Đặng Thuỵ Bình. Kết quả xếp loại Khá.
6. Tham gia phong trào
6.1. Giáo viên
- Giáo viên tham gia hội thi GVCN giỏi cấp huyện. Kết quả đạt 11/11 Tỷ lệ 100%.
- Giáo viên khối 2 cô Huỳnh Từ Thanh đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. 
6.2. Học sinh
Có 04 học sinh tham gia Hội thi viết chữ đẹp cấp tỉnh. Kết quả đạt 2 giải. 01 giải Nhất khối 2 và 01 giải Khuyến khích khối 5.
7. Một số hạn chế
- Số lượng học sinh đọc chậm, viết chậm còn khá cao ở khối 1. 
- Số lớp xếp loại A VSCĐ thấp.
II. Kế hoạch thực hiện chuyên môn tháng 05/2021
1. Thực hiện chương trình
- Tiếp tục thực hiện giảng dạy chương trình tuần 34.
- Giáo viên chủ động giảng dạy đảm bảo đến ngày 21/5/2021 kết thúc chương trình năm học. 
2. Công tác dạy và học
- Nghiêm túc thực hiện tốt công tác giảng dạy có hiệu quả, dạy đúng theo phân phối chương trình, nghiêm túc thực hiện việc tích hợp đủ các nội dung vào bài soạn. 
- Dạy học cần bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. (Cần chú ý đến đối tượng HS đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm, liên hệ với giáo viên buổi 2 để kịp thời giúp đỡ học sinh, có phương án riêng cho đối tượng học sinh có dấu hiệu khuyết tật tham gia cùng học tập)
- Chuẩn bị và nghiên cứu kỹ bài dạy, lựa chọn hình thức dạy học phù hợp dự kiến đồ dùng dạy học, các biện pháp hỗ trợ học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán còn chậm để giúp học sinh học tốt; học đến đâu biết và hiểu đến đó.
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp phụ đạo học sinh đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm ở các tiết chuyên và buổi học thứ 2. 
- Các tổ khối và giáo viên cần quan tâm việc xây dựng nề nếp, thói quen học tập của học sinh thật nghiêm túc, thường xuyên giảng dạy giáo dục đạo đức kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm trên lớp cũng như hoạt động ngoại khóa. 
- Giáo dục và nhắc nhỡ học sinh phải thực hiện đúng, đủ vở học cho các môn học. Cần chú ý đến việc rèn chữ viết cho học sinh, thực hiện bảo quản tập sách cẩn thận.
- Vừa dạy vừa ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị kiểm tra định kỳ cuối năm đạt hiệu quả.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo quản cơ sở vật chất của trường, lớp, chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh môi trường chung.
- Nhắc nhỡ HS sinh đi học đều. 
- Giáo dục HS ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
3. Thực hiện quy chế chuyên môn
- Thực hiện đảm bảo hồ sơ sổ sách đúng theo quy chế chuyên môn. Cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả giáo dục cuối năm học.    
- Lên lớp phải có giáo án, phương tiện và đồ dùng dạy học.
- Tổ khối tổ chức họp tổ 2 tuần/lần cần nghiêm túc thực hiện thời gian họp nội dung họp, có phân công công việc cụ thể cho thành viên trong tổ. (Xây dựng kế hoạch thời gian họp tổ hợp lý và thể hiện rõ trong kế hoạch tháng)
- Tổ trưởng và tổ phó tổ chuyên môn duyệt hồ sơ giáo viên hàng tuần, kiểm tra việc cập nhật hồ sơ cuối năm của giáo viên trong tổ.    
4. Bồi dưỡng chuyên môn
Hoàn thành bài thu hoạch BDTX và nộp về trường trước ngày 22/5/2021.
5. Công tác kiểm tra
- Kiểm tra việc thực hiện VSMT ở các lớp.
- Kiểm tra định kỳ cuối năm và nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 (theo kế hoạch số 27/KH-MTC ngày 05/5/2021).
- Xét hoàn thành chương trình Tiểu học ngày 24/5/2021.
6. Báo cáo
- Các giáo viên dạy bộ môn tổng hợp kết quả đánh giá gởi GVCN tổng hợp trước ngày 20/5/2021.
- Ngày 20/5/2021 GVCN nhận học bạ để cập nhật kết quả giáo dục cuối năm (Nhận tại phòng PHT). 
- Sau khi kết thúc kiểm tra giáo viên chủ nhiệm cập nhật chất lượng giáo dục và danh sách học sinh được khen thưởng cuối năm vào file mẫu cơ sở dữ liệu do nhà trường gửi qua gmail của thầy cô. Sau đó gởi lại cho nhà trường qua địa chỉ gmail thanhcuong1977@gmail.com ngày 24/5/2021.
 - Ngày 24/5/2021 tất cả GV gởi sổ chủ nhiệm và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục Tiểu học về Phó hiệu trưởng duyệt. 
- Một số lưu ý khi cập nhật danh sách học sinh được khen thưởng 
* Lớp 1: Thực hiện theo thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 gồm các danh hiệu:
+ Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành Xuất sắc.
STT    Mã lớp    Mã học sinh    Họ tên    Ngày sinh    Thành tích đặc biệt    Nội dung khen thưởng    Đạt thành tích
1    1A1    9428845266    Nguyễn Văn A    04/05/2014         Hoàn thành xuất sắc    Xuất sắc
2    1A1    9456538733    Nguyễn Văn B    22/01/2014         Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt và Toán    Tiêu biểu
+ Học sinh Tiêu biểu cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt và Toán.
* Lớp 2 - 5: Thực hiện theo thông tư số 22/2016/TTBGDĐT ngày 22/9/2016 gồm các danh hiệu:
+ Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: Cho nhựng học sinh có kết quả đánh giá các môn học đạt Hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 9 điểm trở lên;
+ Học sinh có thành tích vượt trội: Cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt môn Tiếng Việt và Toán.
STT    Mã lớp    Mã học sinh    Họ tên    Ngày sinh    Thành tích đặc biệt    Nội dung khen thưởng    Đạt thành tích
1    2A1    9428845266    Nguyễn Văn A    04/05/2013         Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện    Xuất sắc
2    2A1    9456538733    Nguyễn Văn B    22/01/2013         Có thành tích vượt trội môn Tiếng Việt và Toán    Vượt trội
Thầy cô cập nhật thành tích khen thưởng của học sinh theo mẫu vào file cơ sở dữ liệu dựa vào ví dụ trên.
- Tổ trưởng và giáo viên nộp lại hồ sơ chuyên môn để nhà trường lưu ngày 27/5/2021.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn tháng 5 năm 2021. Các tổ trưởng và giáo viên nghiên cứu và thực hiện./.                                  
                            
Nơi nhận:      
- Hiệu trưởng (để báo cáo)
- Các tổ trưởng và giáo viên (để thực hiện);
- Lưu: Văn thư, CM.    PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Huỳnh Thanh Cường

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 49
Tháng 07 : 1
Năm 2022 : 8.551