Thursday, 30/06/2022 - 23:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C

Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 5/2021

LĐLĐ HUYỆN MỸ TÚ
CĐCS TIỂU HỌC MỸ TÚ C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số:… ./KH-CĐCS                   Mỹ Tú, ngày    tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 04/2021
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2021

I. Nhận định hoạt động tháng 4/2021
    - Tuyên truyền kỉ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4; Quốc tế lao động 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch.
- Vận động ĐVCĐ chuẩn bị tốt phần thuyết trình biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị tốt phần thi tiết dạy GVCN giỏi huyện. 
    - Vận động CĐCĐ thực hiện đúng ngày giờ công và trang phục. 
    - Tiếp đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Mỹ Tú kiểm tra CĐCS ngày 7/4/2021 (mang hồ sơ lên LĐLĐ).
- Vận động CĐCĐ tham dự đại hội thể dục thể thao xã Mỹ Tú lần thứ IX năm 2021. Kết quả: đạt 01 giải Nhất môn Bi sắt (đôi nam nữ), 01 giải Ba môn đua xuồng, 01 giải Ba môn chạy việt dã 1.500m.
- Chúc tết giáo viên dân tộc khmer nhân dịp tết chôl chnăm thmây.
- BCH cùng các tổ công đoàn theo dõi và thăm hỏi kịp thời CĐCĐ bị bệnh hay gặp khó khăn.
II/ Dự thảo phương hướng hoạt động tháng 5/2021
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP HCM 15/5 và 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).
- Vận động CĐCĐ ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra cuối năm và ra đề kiểm cuối năm theo kế hoạch của nhà trường.
    - Ban chấp hành Công đoàn kết hợp với chính quyền xét thi đua cuối năm.
    - Các tổ Công đoàn tiến hành xét thi đua cuối năm.
    - Xét thi đua cuối năm trong hệ thống công đoàn.
    - Các bộ phận báo cáo tổng kết: Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân.
    - Ban chấp hành Công đoàn tổng hợp hồ sơ thi đua cuối năm báo cáo LĐLĐ huyện (thời gian chờ thông báo của LĐLĐ).
    - Thủ quỷ Công đoàn tổng họp các loại quỹ, tài chính công đoàn báo cáo trong họp công đoàn tháng 5/2021.
- Ban chấp hành cùng các tổ công đoàn theo dõi và thăm hỏi kịp thời CĐCĐ bị bệnh hay gặp khó khăn.
- Vận động đoàn viên công đoàn hoàn thành bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo thời gian qui định.
  Trên đây là báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 04 và dự thảo kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 05/2021.                      

               TM. BCH CĐ                               Chủ tịch


                                                                                                       Phạm Quốc Khánh
 

LĐLĐ HUYỆN MỸ TÚ
CĐCS TIỂU HỌC MỸ TÚ C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số:… ./KH-CĐCS                   Mỹ Tú, ngày    tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 04/2021
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 05/2021

I. Nhận định hoạt động tháng 4/2021
    - Tuyên truyền kỉ niệm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4; Quốc tế lao động 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch.
- Vận động ĐVCĐ chuẩn bị tốt phần thuyết trình biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị tốt phần thi tiết dạy GVCN giỏi huyện. 
    - Vận động CĐCĐ thực hiện đúng ngày giờ công và trang phục. 
    - Tiếp đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện Mỹ Tú kiểm tra CĐCS ngày 7/4/2021 (mang hồ sơ lên LĐLĐ).
- Vận động CĐCĐ tham dự đại hội thể dục thể thao xã Mỹ Tú lần thứ IX năm 2021. Kết quả: đạt 01 giải Nhất môn Bi sắt (đôi nam nữ), 01 giải Ba môn đua xuồng, 01 giải Ba môn chạy việt dã 1.500m.
- Chúc tết giáo viên dân tộc khmer nhân dịp tết chôl chnăm thmây.
- BCH cùng các tổ công đoàn theo dõi và thăm hỏi kịp thời CĐCĐ bị bệnh hay gặp khó khăn.
II/ Dự thảo phương hướng hoạt động tháng 5/2021
- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP HCM 15/5 và 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021).
- Vận động CĐCĐ ôn tập cho học sinh chuẩn bị kiểm tra cuối năm và ra đề kiểm cuối năm theo kế hoạch của nhà trường.
    - Ban chấp hành Công đoàn kết hợp với chính quyền xét thi đua cuối năm.
    - Các tổ Công đoàn tiến hành xét thi đua cuối năm.
    - Xét thi đua cuối năm trong hệ thống công đoàn.
    - Các bộ phận báo cáo tổng kết: Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân.
    - Ban chấp hành Công đoàn tổng hợp hồ sơ thi đua cuối năm báo cáo LĐLĐ huyện (thời gian chờ thông báo của LĐLĐ).
    - Thủ quỷ Công đoàn tổng họp các loại quỹ, tài chính công đoàn báo cáo trong họp công đoàn tháng 5/2021.
- Ban chấp hành cùng các tổ công đoàn theo dõi và thăm hỏi kịp thời CĐCĐ bị bệnh hay gặp khó khăn.
- Vận động đoàn viên công đoàn hoàn thành bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo thời gian qui định.
  Trên đây là báo cáo hoạt động Công đoàn tháng 04 và dự thảo kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 05/2021.                      

               TM. BCH CĐ                               Chủ tịch


                                                                                                       Phạm Quốc Khánh
 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 40
Tháng 06 : 1.063
Năm 2022 : 8.550