Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Tú C
Kế hoạch chi bộ 1/2023
Ngày đăng: 15-02-2023

ĐẢNG BỘ XÃ MỸ TÚ                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH MỸ TÚ C                                          

                    *

       Số:         BC/CB.MTC                               Mỹ Tú, ngày       tháng 01 năm 2023

             ( Dự thảo)

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01/2023

PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH THÁNG 02/2023

                                                            _______________

* Thông tin về tình hình thời sự

          Thông tin tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023( Trích thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng.

          - Tin trong nước;

          - Tin thế giới;

          - Văn bản mới

                                   

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2023

1. Công tác tư tưởng chính trị

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị nội dung chuyên đề năm 2022; Nghị quyết số 08-NQ/TU và Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp. Tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành.

Tất cả cán bộ- giáo viên- nhân viên luôn chấp hành nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và của ngành. Có lối sống giản dị, lành mạnh thực hiện người thầy là tấm gương trong sáng cho học sinh noi theo. Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao. Thực hiện tính kỉ luật nghiêm, tác phong mẫu mực của nhà giáo.

Triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản của Sở, Phòng GD&ĐT. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên, CB,GV,NV trong các công tác giáo dục đặc biệt trong các tuần trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ổn định và thực hiện nghiêm nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường. Đối với CB-GV-NV nghiêm túc chấp hành Quy định của ngành, nhà trường. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh. Chuẩn bị cho cán bộ, giáo viên và học sinh đón tết, nghỉ tết vui vẻ, đầm ấm, tiết kiệm và an lành đảm bảo an toàn thực phẩm.

Giữ gìn mối đoàn kết nhất trí cao trong  Đảng. 100% đảng viên có phẩm chất tư cách tốt.

          2. Việc thực hiện nhiệm vụ

Trong tháng 01 tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          - Giáo viên chủ nhiệm thực hiện khá tốt công tác kiểm tra việc học tập của học sinh, đảm bảo công tác phòng, chống các dịch bệnh, duy trì tốt chế độ họp hàng tháng.

          - Tổ chức cho học sinh kiểm tra HKI đúng theo kế hoạch trong tuần 18 và báo cáo thống kê chất lượng đảm bảo thời gian. Đồng thời nghiêm túc thực hiện chương trình HKII (17 tuần) bắt đầu từ ngày 09/01/2023.

          - Giáo viên chủ nhiệm và TPT có quan tâm tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục học sinh tham gia phong trào đọc sách tại thư viện và định hướng cho các em về chủ đề hàng tháng trong sinh hoạt dưới cờ để các em lựa chọn đọc sách đúng với chủ đề.

- Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện có 10 em tham gia dự thi kết quả đạt 6 giải. Tiếp tục rèn viết chữ đẹp cho học sinh đạt giải cấp huyện tham gia dự thi cấp tỉnh và nộp vở luyện viết về PGDĐT trước ngày 05/02/2023.

          - Hoàn thành báo cáo biện pháp và hồ sơ thi GVCN giỏi năm học 2022-2023 đối với cấp huyện chuẩn bị nộp về PGDĐT.

          - Thực hiện tốt việc kiểm tra các danh mục thuốc từng loại, nếu hết hạn sử dụng thì lập biên bản hủy và bổ sung số lượng thuốc để đảm bảo cho GV, HS.  

          - Y tế, TPT phối hợp tốt với GVCN giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

          - Kết quả năm học 2021-2022  đạt Bằng khen UBND tỉnh     03 giáo viên, nhân viên theo quyết định số của UBND tỉnh Sóc Trăng.

3. Các tổ chức đoàn thể

          * Công đoàn

          Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi. Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định; Phối hợp chính quyền tổ chức tuyên truyền ý nghĩa nhân các ngày kỷ niệm.       Thực hiện tốt công tác xây dựng quy chế, thăm hỏi đoàn viên nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão 2023

          * Đội TNTP.HCM

          Tiết sinh hoạt dưới cờ thực hiện theo chủ đề tháng tuyên truyền, giáo dục học sinh đúng theo kế hoạch

          Các đoàn thể trong nhà trường hoàn thành tốt báo cáo số liệu theo kế hoạch.              4. Công tác tổ chức cán bộ

          - Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn.

          - CB,GV,NV tiếp tục cập nhật văn bằng, chí chỉ, quyết định... vào hồ sơ cá nhân nộp và hoàn thành mẫu lý lịch viên chức

          5. Công tác xây dựng Đảng

          - Tuyên truyền, triển khai và quán triệt tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và kế hoạch sinh hoạt chuyên đề trong chi bộ năm 2023

          6. Công tác khác

          - Tăng cường tổ chức kiểm tra các hoạt động của nhà trường.

          - Đẩy mạnh công tác xã hội hóa. Trang trí trường lớp GVCN thực hiện.

          - Tổ chức lao động tổng vệ sinh trong khuôn viên các điểm trường phòng, chống dịch bệnh.

          Đánh giá chung việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 01 năm 2023.

          - Công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tất cả đảng viên và giáo viên phát huy tốt, an ninh trật tự và an toàn tài sản được đảm bảo.

- Các nội dung nghị quyết của Đảng ủy, của chi bộ tháng 01/2023 đã được triển khai và tổ chức thực hiện tốt trong toàn trường.

- Trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý mão 2023 tập thể CB,GV,NV và học sinh thực hiện tốt tinh thần vui xuân, đón tết.

                   

II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

          1. Công tác tư tưởng chính trị

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023). Kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2023).

 - Cán bộ- giáo viên- nhân viên chấp hành nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước và của ngành. Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc được giao cũng như việc thực hiện tính kỷ luật nghiêm, tác phong mẫu mực của nhà giáo.

          - Giữ gìn mối đoàn kết nhất trí cao trong  Đảng 100% đảng viên có phẩm chất tư cách tốt.

          - Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt công tác phòng, chống các dịch bệnh , đặc biệt dịch Covid-19.

          2. Thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02/2023

- Tăng cường thực hiện hồ sơ kiểm định chất lượng của năm học 2021-2022 và cập nhật vào phần mềm.

- GVCN liên hệ phụ huynh để nắm chính xác thông tin của học sinh đối với những em sau tết chưa ra lớp để có kế hoạch vận động. Đồng thời xác định (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thật sự khó khăn) năm 2023 để giải quyết chế độ khi có chương trình hỗ trợ         

* Lưu ý: Hộ nghèo, cận nghèo hộ khó khăn phải có xác nhận của Trưởng Ban nhân dân ấp và UBND xã.

- Tiếp tục vận động học sinh tham gia BHYT theo quy định thời gian của Bảo hiểm xã hội.

          - Tiếp tục vận động tiêm vaccin cho học sinh ngày đợt 1 năm 2023 theo lịch của Trạm y tế xã 15/02/2023

          - Xây dựng kế hoạch tăng cường công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

          - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp cho học sinh dự thi viết chữ đẹp cấp tỉnh.

         - Báo cáo đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2022

          - Tiếp tục tập luyện cho học sinh tham gia Giải Điền kinh và Bơi lần thứ IX năm 2023 do huyện tổ chức.

          - Các Khối lớp tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề trong Khối theo kế hoạch chung của nhà trường ngay từ đầu năm học.

          3. Các tổ chức đoàn thể

          * Công đoàn

          - Tăng cường công tác tuyên truyền các cách phòng, chống các dịch bệnh

          - Thực hiện báo cáo công tác công đoàn hàng tháng đúng thời gian quy định.

          * TPT Đội

- Tiếp tục luyện tập các bài trống cho học sinh

- Xây dựng kế hoạch phát triển và kết nạp Đội viên ở khối lớp 3.

          4. Công tác tổ chức cán bộ

          - Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết đối với CB-GV-NV .

          - Hoàn thành việc lập hồ sơ nâng lương cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong quý I.2023

          - Lập hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 đối với giáo viên đăng ký năm 2023.

          5. Công tác xây dựng Đảng

          - Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.

          - Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra đảng viên chấp hành đối với các đảng viên trong chi bộ năm 2023

          - Tiếp tục quy hoạch công tác phát triển Đảng viên năm 2023

          6. Công tác khác

          - Thường xuyên vệ sinh trường lớp và  trang trí lớp học theo kế hoạch của nhà trường bắt đầu từ tháng 02/2023.

                             

          Trên đây là những nội dung Chi bộ đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ tháng 01 năm 2023 và kế hoạch công tác của chi bộ tháng 02/2023. Chi bộ đề nghị các đảng viên, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường quán triệt tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể hóa nhiệm vụ để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Đảng bộ xã Mỹ Tú;

- Chi ủy, chi bộ (để triển khai và thực hiện);

- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);

- Lưu: Chi bộ

 

 

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

                 

                 Lê Long Đảnh

 

 

 

 

Kỹ năng sống
Kiến thức phổ thông
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 112
  • Trong tháng: 1683
  • Trong năm: 7563
  • Tất cả: 18235